Farma Strachovice
Na Farmě Strachovice se zabýváme od roku 2002
  • Chovem koní plemene Irish Cob.
  • Chovem skotu plemene Highland Cattle.
  • Chovem ovcí plemene Berrichon du Cher.
Naše farma je tak úspěšným chovatelem v mnoha ohledech. Máme největší chov Irských cobů v České republice. Náš plemenný hřebec je mnohánsobným šampionem svodů Irish Cob pořádaných PK ICS Nederland. V tuto chvíli máme 6 chovných klisen Irského Coba. Většina naších koní se může pyšnit titulem STER.
  
Historie a současnost
Rekonstrukce Zámečku Strachovice probíhala v letech 2003 - 2010. Původní objekty byly velmi zchátralé a hrozilo jejich zřícení, a to zejména v důsledku prohnilého trámoví střešních a stropních konstrukcí. Ve sklepech se soustavně držela spodní voda, která podmáčela základy. Žádný z objektů nebyl nikdy označen za kulturní a ani žádnou jinou památku. Všechny reliéfy z hlavní budovy byly sejmuty a restaurovány. Nyní jsou nedílnou součástí nového objektu. Veškeré stavební práce probíhaly výhradně v souladu se zákony České republiky.
Hlavní budova je nově podsklepena. Celý zámeček je vytápěn centrálně tepelnými čerpadly s maximálním ohledem na ekologii a efektivitu provozu.
Zámeček slouží jako školicí středisko a prostor pro řízení a koordinaci projektů. Je zároveň zázemím pro přilehlou Farmu Strachovice, která se zabývá zemědělskou činností a spravuje okolní zemědělskou a lesní půdu. Vše v souladu s dobrou odvětvovou praxí a péčí řádného hospodáře.
Původní objekty před rekonstrukcí - 2002
   
Stav po kompletní rekonstrukci - 2011
© Copyright 2013 Farma Strachovice